PostHeaderIcon Закон України про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Закон України

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють

(Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.263 )

I. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ) (далі - Конвенція), підписану від імені України в м. Палермо 12 грудня 2000 року (додається*), ратифікувати з такими застереженнями і заявами:

до пункту 6 статті 13:

Конвенція ( 995_789 ) застосовуватиметься тільки за умови дотримання конституційних принципів і фундаментальних засад правової системи України;

до пункту "b" статті 2:

В українському кримінальному законодавстві поняттю "серйозний злочин" відповідають поняття "тяжкий" і "особливо тяжкий злочин". При цьому тяжкий злочин - це злочин, за який передбачено такий вид покарання, як позбавлення волі на строк не менше п'яти і не більше десяти років (частина четверта статті 12 Кримінального кодексу

України ( 2341-14 ), а особливо тяжкий злочин - за який передбачено такий вид покарання, як позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі (частина п'ята статті 12 Кримінального кодексу України);

до пункту 5а статті 16:

Україна заявляє, що Конвенція ( 995_789 ) є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу;

до пункту 13 статті 18:

Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції ( 995_789 ), є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ);

до пункту 14 статті 18:

Запити про правову допомогу і документи, що до них додаються, повинні надсилатися до України разом із засвідченим перекладом на українську, російську, англійську або французьку мови, якщо вони не складені однією з цих мов;

до пункту 3 статті 26:

Положення пункту 3 не буде поширюватися на організатора або керівника злочинної організації щодо їх звільнення від кримінальної відповідальності. Згідно із законодавством України (частина друга статті 255 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) зазначені особи несуть кримінальну відповідальність незалежно від умов, передбачених статтею 26 Конвенції ( 995_789 ).

2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_791 ), підписаний від імені України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001 року, ратифікувати (додається*).

3. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_790 ), підписаний від імені України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001 року, ратифікувати (додається*).

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 лютого 2004 року

№ 1433-IV