PostHeaderIcon Наказ про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2012 № 366

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 2012 р.

за № 1133/21445

Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Відповідно до Закону України „Про протидію торгівлі людьми", пунктів 2, 3, 7, 10, та 18 Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 417, з метою організації прийняття заяв та оформлення документів, необхідних для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

1.2. Форму заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (для дитини).

1.3. Форму журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

1.4. Форму розписки про нерозголошення відомостей.

1.5. Форму облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми.

1.6. Форму журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

2. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначити структурний підрозділ, відповідальний за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, з метою забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дроздову Л.М.

5. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр С. Тігіпко

Завантажити всі вищезазначені форми заяв


Приклад форми заяви про встановлення статусу постраждалих від торгівлі людьми:
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
18.06.2012 № 366

 

 

 

Голові ________________________________ 
державної адміністрації __________________ 
______________________________________ 
                         (прізвище, ім'я, по батькові, 
                   місце проживання/перебування)

ЗАЯВА

Прошу відповідно до статті 15 Закону України „Про протидію торгівлі людьми” надати мені __________________________________________________________________ 
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування)

статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та надати допомогу  ____________________________________________________________________________. 
                                                       (вказати вид(и) допомоги)

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

 

„___”_____________20__ року

 

 

Законний представник

__________________________ 
(прізвище, ініціали)

________________ 
(підпис заявника)

Перекладач (за необхідності)

__________________________ 
(прізвище, ініціали)

________________ 
(підпис)

 

Директор Департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковська