PostHeaderIcon Європейський день боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня 2007 року з ініціативи Європейського Парламенту був започаткований Європейський день боротьби з торгівлею людьми як день консолідації зусиль з підвищення рівня обізнаності щодо проблеми торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, небайдужості громадськості до цього явища і візуалізації проблеми на глобальному рівні.

Торгівля людьми залишається актуальною проблемою для України. Сучасні форми експлуатації людини та нові виклики, які переживає світ, створюють загрозу потрапляння в ситуацію торгівлі людьми практично всіх соціальних груп населення.

263906

Україна докладає чимало зусиль у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема в частині поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Особлива роль у цьому аспекті надана Міністерству соціальної політики України та Національній поліції.

Попри все, проблема торгівлі людьми не може бути розвязана на рівні однієї країни: нові виклики та загрози вимагають консолідації як зусиль інституцій на державному рівні, так і зусиль міжнародної спільноти, оскільки цей злочин становить значну суспільну небезпеку, негативний вплив якого полягає у руйнуванні суспільної моралі, втраті родинних звязкі, зростанні агреивності, жорстокості та насильства.

При цьому одними з найбільш вразливих груп населення, які можуть стати жертвами торгівлі людьми, є люди, які виїжджають за кордон для працевлаштування, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які не мають умов для виховання та навчання в сім’ї, діти з особливими потребами, які перебувають у відповідних інтернатних закладах, належних до сфери управління різних центральних органів виконавчої влади: Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України.

Боротьба з торгівлею людьми визначена одним з пріоритетних напрямків роботи Уряду України у сфері захисту прав людини.

Проведена робота Урядом України у сфері протидії торгівлі людьми була високо оцінена міжнародними експертами, зокрема групою експертів з протидії торгівлі людьми Ради Європи (ГРЕТА), яка відвідала Україну з моніторинговим візитом у 2014 році.

У 2016 році Мінсоцполітики анонсувало початок підготовки Стратегії інформаційної політики в сфері протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми і забезпечення їм рівних прав і можливостей. Одним із завдань цієї Стратегії є формування розуміння того, що людська гідність, права людини є найвищою цінністю, а також попередження та формування нетерпимої поведінки, нульової толерантності до будь-яких форм експлуатації людини.

В 2014 році між Київською обласною державною адміністрацією та громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» підписано Меморандум про партнерство і співпрацю в сфері протидії торгівлі людьми. В рамках даного Меморандому щороку громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» спільно з службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації розробляється та затверджується план заходів щодо виконання проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо протидії торгівлі людьми, в Україні».

В Київській області серед різних груп і категорій населення постійно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з питань протидії торгівлі людьми. Більшість з яких проводиться серед учнівської та студеннської молоді з метою попередження та ознайомлення підростаючого покоління до такого явища, як торгівля людьми та запобігання потрапляння молоді в ситуацію торгівлі людьми.

Аналізуючи ситуацію стосовно торгівлі людьми, яка склалася в Київській області слід зазначити, що останнім часом почастішали випадки звернення осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, для встановлення відповідного статусу та отримання психологічної, медичної, правової, соціальної, матеріальної допомоги, реабілітації та соціалізації. Починаючи з 2015 року в області 10 особам встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. В 2015 році – 1 особі, 2016 році – 5 особам, 2017 році – 4 особам.

Відповідно до п.6 Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 660 „Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми” (зі змінами) 7 особам виплачено одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 19 646,00 грн.