PostHeaderIcon Вирішив навчатися? Скористайся пільгами!

Ставлення держави та суспільства до дітей відображає загальний рівень захисту та поваги до прав людини. На жаль, не всі діти в Україні живуть в сім'ях. Діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, – категорія, яка вимагає від держави особливого піклування та уваги. В тому числі й на рівні закону.

Для утримання таких дітей виплачується допомога, яка не може бути нижчою за встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині створення умов необхідних для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.

П. 2 ст. 37 Закону України «Про освіту», визначає, що для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі сімейного типу з повним державним утриманням. П. 5 ст. 41 даного Закону також визначає, що учні державних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави, а інші учні зазначених навчальних закладів забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією визначається Кабінетом Міністрів України.

При вступі до навчального закладу ці діти, віком до 18 років мають право на повне державне забезпечення, а при продовженні навчання – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Отже, дітям-сиротам та дітям, що позбавлені батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 % перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 % заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики. Крім того, до завершення навчання їм виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі 3-х місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 календарних днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи органів праці та соціального захисту населення одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.