PostHeaderIcon Сучасні ґендерні тенденції та трансформаціїрозвитку молодого подружжя в Україні

Сучасні ґендерні тенденції та трансформації розвитку молодого подружжя в Україні

Сучасний світ динамічний і мінливий. Зміни, що відбувалися в суспільстві протягом 50-100 років, у наш час можуть проходити за 2-3 роки. Так само, швидкоплинно, змінюється й інститут сім'ї та шлюбу. Сьогодні всі розуміють, що зберегти існуючу патріархальну модель сім'ї не вдасться. Вона вже практично не існує. Тому фахівці, які працюють із соціальною поведінкою, повинні у своїй практиці ураховувати ці зміни.

На жаль, стандартні маркетингові дослідження поки не в змозі зафіксувати ці зміни. І в такій ситуації на допомогу маркетологам можуть прийти соціальні дослідження (у тому числі й ґендерні). Саме в них можна одержати відповіді на багато питань. Наприклад: маркетологи й рекламісти ніколи не замислювалися, яка кількість в Україні неповних сімей, скільки серед цих сімей матерів самостійно виховують дітей, скільки серед них забезпечених і платоспроможних. А хто в сім'я вибирає автомобілі? А чим займаються чоловіки, де в сім'ях жінки зайняті на більш статусних і високооплачуваних роботах?

Проблема формування, становлення та розвитку сімей завжди мала загальнодержавний характер. Особливо це проявляється у ставленні держави до молодих сімей, які тільки розпочинають жити усвідомленим життям, коли люди вже мають нести відповідальність не тільки за себе, а й за своїх партнерів та майбутніх дітей. Цей період життя є особливо важким для формування цілісної та самостійної особистості. Люди переходять на наступний етап життя із вже закладеними в них цінностями та світоглядом, які сформувалися на попередніх етапах соціалізації. Якими знаннями необхідно володіти, аби уникати проблемних ситуацій? Що спонукає людину до вступу у шлюб? З якими труднощами стикається сучасна молода сім'я? Чи є рішення цим проблемам? На що сподівається молода сім'я в період формування нової політико-економічної ситуації в Україні?

З метою дослідження цих проблем і пошуку їх вирішення, нами було проведено анкетне опитування осіб, що тільки-но вступають у шлюб, а також тих, які перебувають у шлюбно-сімейних відносинах не більше п'яти років. Дослідження передбачало виявити основні проблемні моменти, що виникають „до" та „під час" подружнього життя, з точки зору ґендерної ознаки.

Перед вступом до шлюбу молоді люди перебувають в ситуації знайомства в середньому два-три роки, вважаючи саме цей термін найбільш сприятливим для кращого пізнання один одного. До такої думки схиляються як жінки, так і чоловіки. Більшість з жінок вступають дошлюбно-сімейні відносини через можливість жити з коханою людиною. Така причина створення сім'ї як можливість присвятити себе іншій людині і зробити її щасливою, більш притаманна чоловікам. Народження дітей, як передумова заручен, підтримується як чоловіками, так і жінками.

При аналізі ми також дізналися і про рівень інформативності молодих людей перед одруженням. Виявляється, що жінки краще володіють питанням особливостей психології відносин у сім'ї, а чоловіки, в свою чергу, - більш обізнані щодо юридичних питань. На жаль, існує чималий відсоток необізнаних з цих питань, і тут виявляється переважна більшість чоловіків.

Побудова сім'ї, характер відносин між її членами в більшості випадків залежить від того, чи є взірцем батьківська сім'я для майбутніх чоловіка та дружини. Отже, для багатьох досвід сімейного життя батьків все ж таки є взірцем, хоча не можна обминути той факт, що це запитання викликало деяку невизначеність з боку жінок, а значна частина чоловіків відповіли негативно.

Гармонійність відносин починається з спілкування та довіри один до одного. І наше дослідження показало, що переважна більшість молодих людей перед створенням сім'ї обговорювали питання майбутнього спільного життя. Серед найактуальніших проблем обговорення були: матеріальна забезпеченість; житлове питання; відносини з родичами та психоемоційні та сексуальні стосунки. На другому місці стояли питання кар'єрного росту та характер сімейного відпочинку, коло друзів. Найменшою популярністю за частотою обговорення користувалися такі проблеми, як специфіка виховання дітей та питання розподілу домашніх обов'язків.

Аналіз даних довів, що більшість чоловіків та всі жінки-респондентки мали досвід дошлюбних сексуальних стосунків. Молоді люди стверджують, що такого роду стосунки можуть існувати лише за умови взаємності почуттів. Взаємність є першою передумовою впевненості молодих людей, які вступають у подружнє життя. Важливе значення для них має і спільність поглядів та інтересів. Необхідність в матеріальному забезпеченні є третім показником впевненості. При чому думки чоловіків та жінок з цього питання співпадають. Зазначимо лише, що питання житлової площі, як гарантія впевненості, більше хвилює жінок.

Перед всіма тими, хто замислюється про подружнє життя хоча б раз, але постає питання на зразок: „Що таке щаслива сім'я?" Більшість респондентів вважають, що нею є сім'я, де панує взаєморозуміння та любов. Для деяких в це поняття входить наявність дітей та підтримка з боку близької людини. Сімейне щастя та щастя окремого члена сім'ї є взаємовпливаючими категоріями. Щастя людини, як відомо, залежить від її успішності вжитті. Молодята вважають, що успішність чоловіка та жінки обумовлена неоднаковими факторами. Наприклад, для багатьох успішна жінка та, що має власну сім'ю та можливість самовиразу, а успішний чоловік – фінансово незалежний та має власне житло. Серед загальних рис успішності чоловіка та жінки можна виділити наступні: здоров'я, наявність дітей та підтримка з боку близької людини. З огляду на це більшість опитаних жінок вважають себе успішними, чоловіки схиляються до негативної відповіді. Отже, можна сказати, що вступаючи у шлюб, жінки почувають себе більш успішнішими, ніж чоловіки.

Більшість молодих людей, вступаючи у шлюб чи перебуваючи в ньому досить короткий проміжок часу, не мають дітей. І планують народження дитини через два-три роки, це досить оптимістичні відповіді з огляду на те, що деякі ще навіть не замислювалися над даним питанням. Очевидно через нестабільну політико-економічну ситуацію.

Серед перелічених послуг, які можуть надати спеціалізовані установи, найефективнішими виявляються наступні: юридичні та медико-психологічні консультації, а також допомога при вирішенні сімейних конфліктів, а саме психологічні тренінги спеціального соціального спрямування.

І це не єдине, чим може допомогти держава. Серед найефективніших видів допомоги, які вона може надати молодій сім'ї, респонденти обрали наступні: надання пільг та кредитів на житло та забезпечення можливості оздоровлення себе та членів своєї сім'ї. Отже, постає необхідність в реформуванні соціальної політики по відношенню до молодої сім'ї, шляхом сприяння повноцінному розвитку сімей в Україні.