PostHeaderIcon Соціологічне опитування про наявність фактів насильства та порушення прав людини

ЗВІТ

за результатами соціологічного опитування мешканців районів м. Києва щодо виявлення думок про наявність фактів насильства та порушення прав людини, проведене в рамках реалізації проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» 

Мета та методологія дослідження. Метою дослідження є визначення думки мешканців м. Києва щодо поширення в районах міста, де вони проживають, такого суспільно небезпечного явища як торгівля людьми та пов’язаних з ним порушень прав людини, а також визначення рівня обізнаності щодо явища торгівлі людьми та вразливості до торгівлі людьми серед пересічних громадян м. Києва.

Опитування охоплювало 10 районів м. Києва. Дослідження було проведене у період з червня 2016 року по лютий 2017 року.

Дослідження проводилось шляхом опитування верств населення за віковим, соціальним статусом.

Соціологічне опитування було проведено методом самозаповнення анкет, проводилось на засадах анонімності.

Опитування охоплювало всі райони м. Києва (10 районів). Вибірка дослідження становила 129 респондентів у Голосіївському (10 осіб), Дарницькому (15 осіб), Дніпровському (10 осіб), Деснянському (14 осіб), Оболонському (11 осіб), Печерському (11 осіб), Подільському (11 осіб), Святошинському (15 осіб), Солом’янському (20 осіб), Шевченківському (12 осіб) районах та є репрезентативною для населення віком 14+ за регіоном, типом поселення, віком і статтю м. Києва).

Основним завданням проведених заходів було: виявлення думок про наявні факти насильства та порушення прав людини, підвищення обізнаності пересічних громадян щодо проблеми торгівлі людьми; викорінення у населення стереотипів у сфері торгівлі людьми.

AAEAAQAAAAAAAAbpAAAAJGYwMmQxN2YzLTMwOWYtNDJjNC1iNzUxLWE2ZDQxNWY2OGFlMw

При опитуванні пересічних громадян були розроблені та розраховані 6 індикаторів обізнаності щодо торгівлі людьми та вразливості: рівень обізнаності щодо поняття рабства; рівень обізнаності з різними формами торгівлі людьми; рівень схильності до ризикованої поведінки (рівень бажання виїхати за кордон на заробітки); рівень обізнаності щодо способів захистити себе від потрапляння в ситуації торгівлі людьми (профілактичні заходи); рівень оцінки ризику потрапляння в ситуації торгівлі людьми; рівень небезпечності оточення; рівень обізнаності з тим, куди звертатися, якщо потрапили в ситуацію торгівлі людьми.

За віковим критерієм респонденти розподілилися наступним чином:

До 15 років ‒ 1 особа

16‒18 років ‒ 11 осіб

19‒23 роки ‒ 11 осіб

24‒30 років ‒ 30 осіб

31‒35 років ‒ 23 особи

Старше 35 років ‒ 53 особи

За родом діяльності: 2 особи навчаються у школі; 2 особи навчаються у ПТУ; 12 осіб навчається у ВУЗі; 90 ‒ працюють повний робочий день; 9 осіб ‒ працюють неповний робочий день; 12 ‒ безробітні; 2 особи мають інший рід занять.

На питання «Як Ви вважаєте, що таке рабство?»

8 із 20 опитаних мешканців Солом’янського району зазначили, що приниження людини як фізичне, так і моральне; 3 особи вважають, що це спосіб заробити великі гроші, 2 особи вбачають у цьому сексуальну експлуатацію, ще 2 особи не знають відповіді на це питання; на думку 5 осіб, це і приниження людини (фізичне, моральне), і сексуальна експлуатація, і спосіб заробити великі гроші, і насилля над людиною.

У Деснянському районі із 14 опитаних осіб, 7 вважають, що це приниження людини (фізичне і моральне); 1 особа ‒ спосіб заробити великі гроші, 2 особи вбачають у цьому сексуальну експлуатацію; 3 особи переконані, що це приниження людини (фізичне, моральне), сексуальна експлуатація і спосіб заробити великі гроші, 1 особа зазначила, що це експлуатація людей і робота за невелику заробітну плату.

Серед опитаних мешканців Оболонського району (11 осіб) 3 особи вказали на приниження людини (фізичне і моральне), 3 особи ‒ спосіб заробити великі гроші; 1 особа ‒ сексуальна експлуатація; 4 особи поєднали три відповіді ‒ приниження людини (фізичне, моральне), сексуальна експлуатація і спосіб заробити великі гроші.

З 12 осіб, опитаних у Шевченківському районі, 3 особи зазначили, що це приниження людини як фізичне, так і моральне; 2 особи ‒ спосіб заробити великі гроші; 2 особи упевнені, що це приниження людини (фізичне і моральне) і сексуальна експлуатація; по одній особі вказали, відповідно, на приниження людини як фізичне, так і моральне, і спосіб заробити великі гроші та спосіб заробити великі гроші шляхом і сексуальна експлуатація; одна особа вбачає в цьому сексуальну експлуатацію та можливість знайти роботу, яка може забезпечити необхідний для людини рівень життя, дві особи виказали свою думку, зокрема, це позбавлення однією людиною сводоб і прав іншої людини, експлуатація особи проти її волі.

Відповіді респондентів (15 осіб) Святошинського району розподілилися наступним чином: 8 осіб зазначили, що це приниження людини як фізичне, так і моральне; 4 особи ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне, спосіб заробити великі гроші та сексуальна експлуатація; по одній особі вказали, відповідно, на приниження людини як фізичне, так і моральне, і спосіб заробити великі гроші та приниження людини (фізичне, моральне) і сексуальна експлуатація; одна людина переконана, що це примусова залежність (фізична, економічна і моральна).

11 респондентів у Печерському районі зазначили: 7 осіб ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне; по одній особі вказали по дві відповіді, відповідно, приниження людини як фізичне, так і моральне, спосіб заробити великі гроші та приниження людини (фізичне, моральне) і сексуальна експлуатація; одна особа об’єднала три варіанти відповіді ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне, спосіб заробити великі гроші та сексуальна експлуатація; ще одна особа вказала, що це експлуатація людської праці.

У Голосіївському районі (10 осіб) відповіді були такими: 1 особа ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне; 3 особи ‒ спосіб заробити великі гроші; 2 особи ‒ сексуальна експлуатація, 2 особи ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне, сексуальна експлуатація; одна особа ‒ спосіб заробити великі гроші, ще одна особа не надала відповіді на це запитання.

П’ятеро з 11 осіб, опитаних у Подільському районі, зазначили, що це приниження людини (фізичне, моральне); одна особа ‒ сексуальна експлуатація; дві особи переконані, що це приниження людини як фізичне, так і моральне та спосіб заробити великі гроші; одна особа ‒ приниження людини (фізичне і моральне) і сексуальна експлуатація; дві особи об’єднали три варіанти відповіді ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне, спосіб заробити великі гроші та сексуальна експлуатація.

Респонденти (15 осіб) у Дарницькому районі розподілилися наступним чином: 11 осіб ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне; одна особа вбачає в цьому приниження людини як фізичне, так і моральне, спосіб заробити великі гроші та сексуальна експлуатація; одна особа ‒ спосіб заробити великі гроші та расова дискримінація; одна особа переконана, що це є експлуатація людей і ще одна особа не знає відповіді на це питання.

У Дніпровському районі (10 осіб) по одній особі відповіли, що це є спосіб заробити великі гроші та сексуальна експлуатація, відповідно; одна особа вважає, що це приниження людини як фізичне, так і моральне і спосіб заробити великі гроші; одна особа ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне та сексуальна експлуатація; 4 особи переконані, що це ‒ приниження людини як фізичне, так і моральне, спосіб заробити великі гроші та сексуальна експлуатація; одна особа вважає, що це приниження людини (фізичне, моральне) і знущання.

Отже, результати щодо рівня обізнаності розуміння рабства свідчать про відсутність чіткого розуміння респондентами цього явища.

Питання «Що, на Вашу думку, можна вважати торгівлею людьми?» передбачало 10 варіантів відповідей, з яких пропонувалося вказати не більше 5 варіантів.

 

У Дніпровському районі (10 осіб) одна особа не надала відповіді на це питання; три особи вказали більше п’яти відповідей; 5 осіб зазначили, що це: торгівля людськими органами з метою трансплантації, додавши до цього також декілька інших варіантів, зокрема: примушування до жебракування (1 особа), примушування до проституції, зокрема дитячої (4 особи), примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей (1 особа), примусова безоплатна праця (1 особа), продаж дітей для усиновлення (2 особи), викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації (4 особи), надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду (1 особа); ще одна особа переконана, що це примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, та примусова участь у військових конфліктах.

З 15 опитаних осіб у Дарницькому районі 7 осіб переконані, що це торгівля людськими органами з метою трансплантації, додавши також сурогатне материнство (1 особа), примушування до жебракування (1 особа), примушування до проституції, зокрема дитячої (2 особи), примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей (2 особи), примусова участь у військових конфліктах (1 особа), примусова безоплатна праця (3 особи), продаж дітей для усиновлення (5 осіб), викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації (5 осіб), надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду (2 особи); 3 особи зазначили, що це примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова безоплатна праця; 4 особи вказали, що це примушування до проституції, зокрема дитячої, поєднуючи це явище з примушуванням до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей (3 з цих осіб), примусовою участю у військових конфліктах й викраденням (1 особи), продажем дітей для усиновлення (2 особи), продажем людей з метою вилучення органів для трансплантації (4 особи) і наданням батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду (1 особа); ще одна особа переконана, що це лише викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації.

У Голосіївському районі (10 осіб) три особи не зазначили жодного варіанту відповіді, 2 особи переконані, що це є лише торгівля людськими органами з метою трансплантації, одна особа вказала, що це торгівля людськими органами з метою трансплантації, сурогатне материнство, примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, та примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей; також одна особа виключила з цього переліку примушування до жебракування, додавши сюди викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації; дві особи виокремлюють торгівлю людськими органами з метою трансплантації, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, одна з яких ще додає сюди продаж дітей для усиновлення та викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації; ще одна особа вказала такі варіанти: примушування до жебракування та примушування до проституції, зокрема дитячої.

Респонденти (14 осіб) Деснянського району переконані, що торгівля людьми ‒ це торгівля людськими органами з метою трансплантації (9 осіб), з яких одна особа поєднала це явище з сурогатним материнством, 4 особи ‒ з примушуванням до жебракування, 3 особи ‒ з примушуванням до проституції, зокрема дитячої, 5 осіб ‒ з примушуванням до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, одна особа ‒ лише з примусовою участю у військових конфліктах, 5 осіб ‒ з примусовою безоплатною працею, 4 особи ‒ з продажем дітей для усиновлення, 6 осіб ‒ з викраденням і продажем людей з метою вилучення органів для трансплантації, одна особа ‒ з наданням батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду; одна особа вважає, що це сурогатне материнство, поєднуючи з примушуванням до проституції, зокрема дитячої, примушуванням до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, продажем дітей для усиновлення і наданням батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду; дві особи вважають, що це примушування до жебракування, поєднуючи його з примушуванням до проституції, зокрема дитячої, примушуванням до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусовою безоплатною працею, викраденням і продажем людей з метою вилучення органів для трансплантації; також інші дві особи вважають, що це примушування до проституції, зокрема дитячої, примушуванням до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова безоплатна праця, викрадення і продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації, кожен з них додає ще по одному варіанту ‒ продаж дітей для усиновлення та надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду, відповідно.

 

У Оболонському районі (11 осіб) відповіді були такими: 10 осіб вважають, що торгівля людьми ‒ торгівля людськими органами з метою трансплантації, одна з яких обмежується виключно цим варіантом, а інші додають ще декілька, зокрема: 1 особа, поряд з іншими відповідями, вказує сурогатне материнство, ще 2 особи ‒ примушування до жебракування, 4 особи ‒ примушування до проституції, зокрема дитячої, 5 осіб ‒ примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, 1 особа ‒ примусова безоплатна праця, 3 особи ‒ продаж дітей для усиновлення, 3 особи ‒ викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації, 3 особи ‒ надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду; 1 особа вважає, що це примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації.

Респонденти Печерського району (11 осіб) вважають, що торгівля людьми ‒ торгівля людськими органами з метою трансплантації, продаж дітей для усиновлення та викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації (4 особи), додаючи, крім цього, зокрема: сурогатне материнство (2 особи), примушування до жебракування, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації (1 особа), надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду (1 особа); також 5 осіб переконані, що це є примушування до жебракування, поєднуючи торгівлю людьми з примушуванням до проституції, зокрема дитячої, примусовою безоплатною працею, продажем дітей для усиновлення, викраденням і продажем людей з метою вилучення органів для трансплантації, наданням батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду; ще дві особи вказують, що це примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації та надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду.

Серед 11 опитаних громадян Подільського району 5 осіб переконані, що це торгівля людськими органами з метою трансплантації, кожен із них додає сюди окремі інші варіанти: примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусову участь у військових конфліктах, примусову безоплатну працю, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації; 4 осіб вважають, що торгівля людьми ‒ це примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова участь у військових конфліктах, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації, надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду, виключаючи або додаючи один з наведених для відповіді варіантів; одна особа впевнена, що торгівля людьми ‒ це примусова безоплатна праця.

У Святошинському районі (15 осіб) відповіді на це питання були такими: дві особи зазначили усі наявні варіанти відповідей; на думку п’ятьох осіб, торгівля людьми ‒ це торгівля людськими органами з метою трансплантації, кожен із них додає сюди окремі інші варіанти: примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусову участь у військових конфліктах, примусову безоплатну працю, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації, надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду; 7 осіб вважають, що це примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова участь у військових конфліктах, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації, надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду, виключаючи або додаючи певні варіанти відповідей; одна особа зазначила лише один варіант відповіді ‒ продаж дітей для усиновлення.

У Солом’янському районі респонденти (20 осіб) розподілилися наступним чином: одна особа вказала, що торгівля людьми ‒ це лише примушування до проституції, зокрема дитячої; ще одна особа зазначила, що це і примушування до проституції, зокрема дитячої, і примусова участь у військових конфліктах, і примусова безоплатна праця, і продаж дітей для усиновлення, і викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації; також інші 9 осіб вказали перший варіант відповіді ‒ торгівлю людськими органами з метою трансплантації, додавши на свій розсуд ще окремі варіанти відповідей, зокрема:

сурогатне материнство, примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова участь у військових конфліктах, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації; 5 осіб вказали виключаючи або додаючи такі варіанти: примушування до жебракування, примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова участь у військових конфліктах, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації, надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду.

У Шевченківському районі (12 осіб) обізнані з цього приводу наступним чином: одна особа впевнена, що це лише торгівля людськими органами з метою трансплантації; ще одна особа вказує, що це примушування до жебракування, надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду; 5 осіб переконані, що це торгівля людськими органами з метою трансплантації та примушування до проституції, зокрема дитячої, крім цього, додаючи сюди деякі інші варіанти відповідей, а саме: надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду (2 особи), викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації (3 особи), сурогатне материнство (1 особа), примушування до жебракування (4 особи), примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей (3 особи), примусова безоплатна праця (3 особи), продаж дітей для усиновлення (1 особа); три особи вказують, що це примушування до жебракування, одна з яких поєднує його з наданням батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду, інші вказують на свій розсуд один чи декілька таких варіантів: примушування до проституції, зокрема дитячої, примушування до зйомок у порнофільмах, зокрема за участі дітей, примусова участь у військових конфліктах, примусова безоплатна праця, продаж дітей для усиновлення, викрадення та продаж людей з метою вилучення органів для трансплантації: одна особа акцентує увагу на тому, що торгівля людьми, окрім іншого, це примушування до проституції, зокрема дитячої.

 

На питання «Чи хотіли б Ви поїхати за кордон на заробітки?» респонденти по районах розподілилися наступним чином:

Голосіївський район (10 осіб) ‒ «Так, навіть не буду дивитись умови контракту» ‒ 4 особи; «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 3 особи, «Ні» ‒ 1 особа; «Якщо обіцяють великі гроші, то поїду, незважаючи ні на що» ‒ 1 особа; одна особа не відповіла.

Дарницький район (15 осіб) ‒ «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 11 осіб, «Ні» ‒ 4 особи.

Дніпровський район (10 осіб) ‒ «Так, навіть не буду дивитись умови контракту» ‒ 1 особа; «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 3 особи, «Ні» ‒ 1 особа; «Якщо обіцяють великі гроші, то поїду, незважаючи ні на що» ‒ 3 особи; одна особа не відповіла.

Деснянський район (14 осіб) ‒ «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 11 осіб, «Ні» ‒ 3 особи.

Оболонський район (11 осіб) ‒ «Так, навіть не буду дивитись умови контракту» ‒ 1 особа; «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 6 осіб, «Ні» ‒ 2 особи; «Якщо обіцяють великі гроші, то поїду, незважаючи ні на що» ‒ 2 особи.

Печерський район (11 осіб) ‒ «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 4 особи, «Ні» ‒ 6 осіб; одна особа не відповіла.

Подільський район (11 осіб) ‒ «Так, але за чітких умов контракту» ‒ 3 особи; «Ні» ‒ 7 осіб; «Якщо обіцяють великі гроші, то поїду, незважаючи ні на що» ‒ 1 особа.

Святошинський район (15 осіб) ‒ «Так, але за чітких умов контракту» (5 осіб); «Ні» ‒ 8 осіб; «Якщо обіцяють великі гроші, то поїду, незважаючи ні на що» ‒ 2 особи.

Солом’янський район (20 осіб) ‒ «Так, навіть не буду дивитись умови контракту» ‒ 1 особа; «Так, але за чітких умов контракту» (6 осіб); «Ні» ‒ 12 осіб; «Якщо обіцяють великі гроші, то поїду, незважаючи ні на що» ‒ 1 особа.

Шевченківський район (12 осіб) ‒ «Так, але за чітких умом в контракту» (9 осіб); «Ні» ‒ 3 особи.

На питання «Які заходи, на Ваш погляд, треба проводити з метою профілактики і боротьби із торгівлею людьми. Вкажіть 3 основних заходи» респонденти у своїх відповідях зазначили такі заходи, як соціальна реклама, посилення роботи міграційних служб з особами, які їдуть за кордон, інформування населення щодо проблеми торгівлі людьми, підвищення рівня життя населення, освітні заходи, висвітлення відповідної проблеми на телебаченні, практична допомога населенню, посилення ролі сім’ї у вихованні молоді, охорона дитинства, боротьба з наркоманією.

Голосіївський район (10 осіб) ‒ жоден з опитаних не надав жодного варіанту відповіді.

Дарницький район (15 осіб) ‒ 5 осіб не надали відповіді на це питання; 1 особа зазначила один захід; 3 особи ‒ два заходи; 6 осіб ‒ три заходи.

Дніпровський район (10 осіб) ‒ 5 осіб не надали відповіді на це питання; 1 особа зазначила один захід; 3 особи ‒ два заходи; 6 осіб ‒ три заходи.

Деснянський район (14 осіб) ‒ 4 особи зазначили один захід; 6 осіб ‒ два заходи; 4 особи ‒ три заходи.

Оболонський район (11 осіб) ‒ 6 осіб не надали відповіді на це питання; 4 особи ‒ три заходи.

Печерський район (11 осіб) ‒ одна особа не надала відповідь на це питання; 1 особа зазначила один захід; 2 особи ‒ два заходи; 7 осіб ‒ три заходи.

Подільський район (11 осіб) ‒ 2 особи не відповіли на запитання; 4 особи зазначили один захід; 5 осіб ‒ три заходи.

Святошинський район (15 осіб) ‒ одна особа не надала відповідь на це питання; 5 осіб зазначили один захід; 2 особи ‒ два заходи; 7 осіб ‒ три заходи.

Солом’янський район (20 осіб) ‒ 3 особи зазначили один захід; 3 особи ‒ два заходи; 14 осіб ‒ три заходи.

Шевченківський район (12 осіб) ‒ 4 особи зазначили два заходи; 8 осіб ‒ три заходи.

Відповідь на питання «Чи є серед Ваших знайомих ті, хто потрапляв у тенета торгівців людьми?» передбачала три варіанти: 1. Так; 2. Ні; 3. Не знаю таких.

Голосіївський район (10 осіб) ‒ «Так» ‒ 1 особа; «Ні» ‒ 9 осіб; «Не знаю таких» ‒ 5 осіб.

Дарницький район (15 осіб) ‒ «Ні» ‒ 13 осіб; «Не знаю таких» ‒ 2 особи.

Дніпровський район (10 осіб) ‒ «Так» ‒ 2 особи; «Ні» ‒ 3 особи; «Не знаю таких» ‒ 4 особи; одна особа не відповіла на питання.

Деснянський район (14 осіб) ‒ «Ні» ‒ 8 осіб; «Не знаю таких» ‒ 6 осіб.

Оболонський район (11 осіб) ‒ «Ні» ‒ 10 осіб; «Не знаю таких» ‒ 1 особа.

Печерський район (11 осіб) ‒ «Ні» ‒ 7 осіб; «Не знаю таких» ‒ 4 особи.

Подільський район (11 осіб) ‒ «Ні» ‒ 11осіб.

Святошинський район (15 осіб) ‒ «Так» ‒ 1 особа; «Ні» ‒ 9 осіб; «Не знаю таких» ‒ 5 осіб.

Солом’янський район (20 осіб) ‒ «Так» ‒ 2 особи; «Ні» ‒ 12 осіб; «Не знаю таких» ‒ 6 осіб.

Шевченківський район (12 осіб) ‒ «Ні» ‒ 9 осіб; «Не знаю таких» ‒ 3 осіб.

На питання «Чи знаєте Ви, що у випадку торгівлі людьми можна звернутися за допомогою до державних установ або громадських організацій?» відповіді розподілилися наступним чином:

Голосіївський район (10 осіб) ‒ «Так» ‒ 1 особа; «Ні» ‒ 2 особи; «Важко відповісти» ‒ 6 осіб; одна особа не відповіла на питання.

Дарницький район (15 осіб) ‒ «Ні» ‒ 13 осіб; «Важко відповісти» ‒ 2 особи.

Дніпровський район (10 осіб) ‒ «Так» ‒ 1 особа; «Ні» ‒ 2 особи; «Важко відповісти» ‒ 6 осіб; одна особа не відповіла на питання.

Деснянський район (14 осіб) ‒ «Так» ‒ 11 осіб; «Важко відповісти» ‒ 3 особи.

Оболонський район (11 осіб) ‒ «Так» ‒ 6 осіб; «Ні» ‒ 3 особи; «Важко відповісти» ‒ 2 особи.

Печерський район (11 осіб) ‒ «Так» ‒ 11 осіб.

Подільський район (11 осіб) ‒ «Так» ‒ 10 осіб. «Ні» ‒ 1 особа.

Святошинський район (15 осіб) ‒ «Так» ‒ 15 осіб.

Солом’янський район (20 осіб) ‒ «Так» ‒ 17 осіб; «Ні» ‒ 1 особа; «Важко відповісти» ‒ 2 особи.

Шевченківський район (12 осіб) ‒ «Так» ‒ 9 осіб; «Ні» ‒ 1 особа; «Важко відповісти» ‒ 2 особи.

  

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи результати проведених анкетувань, можна дійти висновку, що пересічні громадяни мають опосередковане уявлення про проблему торгівлі людьми. Проблема торгівлі людьми сприймається ними як певне соціальне явище, яке пов’язане здебільшого з властивостями окремого соціуму. Більшість опитаних оцінюють це явище як негативне і пов’язують його з іншими протиправними діями, але не можуть чітко встановити зв’язок між ними. Більшість опитаних всіх категорій знають про випадки, коли людей примушують жебракувати або продають для цієї мети. Також відносно високим є рівень знання про ситуації сексуальної експлуатації, продажу для вилучення органів та трудової експлуатації. Найрідше ж респонденти чули про ситуацію примушення до участі у воєнних конфліктах. Отже, більшість респондентів переконані, що торгівля людьми завжди пов’язана з трансплантацією органів, примушуванням до жебрацтва та сексуальною експлуатацією. Значна частина опитаних готова їхати за кордон, навіть незважаючи на небезпеку потрапити у трудове рабство.

Опитування не виявило чіткої залежності між віком осіб, їх освітнім рівнем та місцем проживання (районом міста Києва) щодо обізнаності стосовно торгівлі людьми.

Респондентами наголошується на необхідності проведення профілактичних заходів освітнього, інформаційного характеру, посилення взаємодії державних органів і громадськості у справі протидії торгівлі людьми.

Результати дослідження свідчать, що у більшість людей немає знайомих, які б потрапляли у тенета торгівців людьми.

Найбільш поінформованими з приводу того, що у випадку торгівлі людьми можна звернутися за допомогою до державних установ або громадських організацій є мешканці таких районів: Печерський, Подільський, Святошинський район, Солом’янський, Деснянський. Пересічні громадяни, що мешкають у Дарницькому районі, взагалі не знають, що можна звертатися за допомогою до державних установ або громадських організацій. Це, звичайно, свідчить про низький рівень роботи державних органів, задіяних у НМВ.

Опитування підтвердило необхідність реалізації заходів, передбачених  Законом України «Про протидію торгівлі людьми» та Державною соціальною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2020 року щодо роботи з населенням по попередженню та виявленню причин та умов поширення випадків торгівлі людьми.

Дослідження сприяло підвищенню рівня поінформованості щодо заходів із запобігання торгівлі людьми, ролі міжнародних та громадських організацій, місцевих державних адміністрацій.

Інформація про досягнення поставленої мети: поставлену мету повністю досягнуто, оскільки результати, отримані в ході опитування підтверджують підвищення обізнаності пересічних громадян щодо проблеми торгівлі людьми; викорінення у населення стереотипів у сфері торгівлі людьми. Відповіді на анкети були вкрай важливі та необхідні, оскільки надали можливість оцінити рівень взаємодії всіх суб’єктів НМВ у м. Києві.